XXX đời đầu Tarzan X Shame Of Jane(1995) đặc sắc

XXX đời đầu Tarzan X Shame Of Jane(1995) đặc sắc. Một bộ phim từ rất lâu rồi nói về câu chuyện tình của Tarzan một người rừng được muôn thú nuôi từ nhỏ. Jane là cô gái khảo cổ học trong một buổi vào rừng sâu cùng đoàn để nghiên cứu. Cô đã bị lạc vào rừng được Tarzan cứu, từ đó cả hai có một cuộc tình thật thú vị.