Lão chủ nhà dâm và em sinh viên xinh đẹp

Lão chủ nhà dâm và em sinh viên xinh đẹp. Akari Mitani mới chuyển đến căn hộ mới, được lão chủ nhà nhiệt tình giúp đỡ. Ở một mình đôi khi thiếu thốn Akari Mitani thủ dâm vô tình để lão chủ nhà nhìn thấy. Mỗi lần đến phòng Akari Mitani lão muốn địt cô mỗi ngày để trừ vào tiền nhà không phải nộp. Akari Mitani đồng ý ngay vì tự nhiên không mất tiền nhà lại được sướng.