Chồng khốn nạn dâng vợ đẹp cho sếp già dê

Để công việc được thuận lợi, anh chồng đề nghị cô vợ giúp đỡ đến chăm sóc tên sếp già dê. Honoka Tsuji định không đồng ý nhưng sau những lời mật ngọt cô đành đồng ý. Đến nhà gã sếp già dê ánh mắt hắn sáng rực khi nhìn thấy cô vợ tuyệt đẹp của nhân viên. Honoka Tsuji thản nhiên giúp đỡ lão sếp già của chồng dọn dẹp, nhưng không ngờ anh mắt tên sếp của chồng đang dán vào cặp mông tròn của Honoka Tsuji. Được tên sếp già dê gạ gẫm hứa sẽ chồng của Honoka Tsuji thăng quan tiến chức nếu như phục vụ tốt, vì chồng Honoka Tsuji quyết định phục vụ cho tên sếp dâm dê.